مطالب ادبی

از پنجره روزگار به درخت عمر که مینگرم خوش تر از یاد خداوند مهربان ثمری نیست

مطالب ادبی

از پنجره روزگار به درخت عمر که مینگرم خوش تر از یاد خداوند مهربان ثمری نیست

سلام به همگی 

امیدوارم حالتون خوب باشه

من میخوام یک مسابقه برگزار کنم 

توی این مسابقه شما از خودتون یک جمله ادبی زیبا و کوتاه میگید و قدرت و توانایی خودتون رو میسنجید

من هم خودم اگه چیزی به فکرم رسید حتما در نظرات خودم قرار میدم

خوب منتظرتون هستم 

  • Pooria Masoumi

جواب ابلهان خاموشی است


 جواب ابلهان خاموشی است یکی از ضرب المثل های معروف زبان ماست

اما تا به حال فکر کردید این ضرب المثل از کجا اومده

بیایید با هم نگاهی به سر گذشت تشکیل این ضرب المثل بندازیم

نقل است که شیخ الرئیس ابوعلی سینا وقتی از سفرش به جایی رسید اسب را بر درختی بست و کاه پیش او ریخت و سفره پیش خود نهاد تا چیزی بخورد . مردی سوار بر خرش آنجا رسید. از خر فرود آمد و خرِ خود را کنار اسب ابوعلی سینا بست تا در خوردن کاه شریک او شود و خود رو به شیخ نهاد تا بر سفره نشیند.

شیخ گفت : خر را پهلوی اسب من مبند که همین دم لگد زند و پایش بشکند.

مرد آن سخن نشنید و با شیخ به نان خوردن مشغول گشت. ناگاه اسب لگدی زد.

مرد گفت : اسب تو خر مرا لنگ کرد.

شیخ ساکت شد و خود را لال ظاهر نمود. مرد او را کشان کشان نزد قاضی برد.

قاضی از حال سوال کرد. شیخ هم چنان خاموش بود.

قاضی به مرد شاکی گفت :  این مرد لال است ………؟

مرد گفت : این لال نیست بلکه خود را لال ظاهر ساخته تا اینکه تاوان خر مرا ندهد پیش از این با من سخن

گفته ……
قاضی پرسید : با تو سخن گفت …….؟

او جواب داد که : گفت خر را پهلوی اسب من نبند که لگد بزند و پایش بشکند……. قاضی خندید و بر دانش

شیخ آفرین گفت.

شیخ پاسخی گفت که زان پس در زبان پارسی مثل گشت “جواب ابلهان خاموشی ست


امثال و حکم-علی اکبر دهخدا

  • Pooria Masoumi